Status prawny

Status prawny

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej MGOK jest samorządową instytucją kultury.

MGOK działa w szczególności na podstawie:
a/ Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 Nr 41 poz. 364/,
b/ Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 oraz Nr 113, poz. 984/,
c/ Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694/,
d/ postanowień Statutu

 

Opublikowane przez: Marek Baumel | Data wprowadzenia: 2020-08-21 09:07:56 | Data modyfikacji: 2020-08-21 09:21:02.
Data wprowadzenia: 2020-08-21 09:07:56
Data modyfikacji: 2020-08-21 09:21:02
Opublikowane przez: Marek Baumel
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
M-GOK MOgielnica
ul. ul. Rynek 15
05-640 Mogielnica
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: